Book:

Latokangas, K H., (2017). OPISKELIJAN NÄKÖKULMA: Mentorointi ja digitaalisuus oppimisen tukena [STUDENT'S PERSPECTIVE: Mentoring and digitalization as a support for learning]. .